• SPECIALISTA NA OCHRANU MAJETKU

    Společnost se zabývá komplexní ochranou majetku a osob.

    SLUŽBYO NÁS

Služby

v rámci celé ČR

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha na všech typech objektů.

Napojení PZTS na PCO, výjezdy

Zajišťujeme napojení na pult centralizované ochrany a současně realizujeme adekvátní zásah pomocí vlastních výjezdových skupin na hlášení poplachových stavů

Retail

Fyzická ostraha v obchodních centrech a obchodních řetězcích.

BOZP

Audity a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, včetně vypracování veškeré dokumentace.

Bezpečnostní projektování

V rámci bezpečnostního projektování, provádíme bezpečnostní audity, včetně vypracování návrhů na zvýšení bezpečnostních standardů ochrany.

Ostatní služby

Úklid, údržba zeleně, zajištění pitného režimu, doprovody cenností, kontrola zaměstnanců dočasně práce neschopných, kontrola na požití alkoholu a návykových látek, doručování písemností.

O Společnosti

Společnost DOSON spol. s r.o. působí na trhu komerční bezpečnosti v České republice od ledna 1993. Jedná se o ryze českou rodinnou společnost, bez zahraničního kapitálu.

Společnost nabízí komplexní služby v oblasti komerční bezpečnosti a dále úklidové služby. Společnost má sjednánu pojistnou smlouvu s limitem plnění na jednu škodní událost 50 milionů Kč, u více pojistných událostí je horní hranice plnění za jeden pojistný rok 100 milionů Kč.

Společnost je oprávněna poskytovat „Náhradní plnění“ dle zák.č. 435/2004 Sb., § 81 odst.1.

Společnost je držitelem osvědčení NBÚ pro přístup k utajované informaci stupně utajení DŮVĚRNÉ, dle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Společnost je členem těchto profesních sdružení České republiky:

  • Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR
  • Unie bezpečnostních služeb ČR
  • Svaz dopravy a průmyslu
  • Security club
  • Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob, majetku a BOZP, která je součástí Hospodářské komory ČR