Služby

Fyzická ostraha

Zajišťujeme služby fyzické ostrahy na všech tipech objektů.

PCO a výjezdy

Zajišťujeme napojení na pult centralizované ochrany a současně zajišťujeme adekvátní zásah výjezdové skupiny na hlášení poplachových stavů.

Retail

Fyzická ostraha v obchodních centrech a obchodních řetězcích.

BOZP

Audity a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, včetně vypracování veškeré dokumentace.

Projektování

Zajišťujeme bezpečnostní projektování, bezpečnostní audity, včetně návrhů na zvýšení bezpečnostních standardů ochrany.

Ostatní služby

Úklid, údržba zeleně, zajištění pitného režimu, doprovody cenností, kontrola zaměstnanců dočasně práce neschopných, kontrola na požití alkoholu a návykových látek, doručování písemností.

O Společnosti

Společnost se zabývá komplexní bezpečností tzn. ochranou majetku a osob formou pevné fyzické ostrahy, Pulty Centralizované Ochrany, monitoring objektů, patrolní a kontrolní činností, dále montážemi i revizemi EZS, EPS, CCTV, technicko-organizační činností v PO a BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zajištěním pitného režimu, úklidovou službou pro nebytové i bytové prostory, správou a údržbou nemovitostí, domovnickou činností, revizemi el. zařízení, popřípadě speciální detektivní činností, dále i obchodní činností – pracovní a ochranné prostředky, výstroje pro bezpečnostní agentury.