Zaměstnanci

Nábor a výběr zaměstnanců

Uchazeči o zaměstnání v naší společnosti prochází pečlivým výběrovým řízením. Během vstupního pohovoru zjišťujeme, zda splňují všechny požadavky kladené na pracovníka bezpečnostní služby, trestní bezúhonnost, profesionalitu, společenské chování a jednání. Zároveň zjišťujeme osobní motivy k odpovědné práci v bezpečnostním oboru.
Zaměstnanci společnosti DOSON

zaměstnanci

Vzdělání a rozvoj zaměstnanců

Po celou dobu zaměstnaneckého poměru jsou bezpečnostní pracovníci průběžně odborně školeni. Prováděné školení odpovídají standardům Evropské unie a požadavkům připravovaného zákona o bezpečnostních činnostech.

Před nástupem do služby absolvuje každý zaměstnanec teoretickou a praktickou odbornou přípravu, která mimojiné obsahuje:

  • základní informace o právním prostředí pro výkon bezpečnostní služby
  • kurz poskytnutí první pomoci, školení o PO a BOZP
  • detailní informace potřebné pro kvalitní výkon bezpečnostní služby

Během zkušební doby se zaměstnanec, pod dozorem zkušených kolegů a nadřízeného (sekční šéf pro bezpečnostní služby), učí vše nutné a důležité pro výkon práce na konkrétním pracovišti. Během této doby je také neustále sledována a následně vyhodnocována jeho schopnost kvalitně plnit uložené úkoly, jeho spolehlivost, diskrétnost a loajalita k firmě.

Klub DOSON

Sdružuje zaměstnance, kteří u společnosti pracují déle než 6 let. Je to seskupením loajálních lidí, kterých si firma upřímně váží. Těmto pracovníkům jsou poskytovány finanční odměny ( věrnostní ) a zaměstnanecké výhody.
Zaměstnanci společnosti DOSON

Péče a motivace zaměstnanců

zaměstnanci

Věrnostní odměna pro zaměstnance

Z důvodu ocenění dlouhodobé spolupráce se společností DOSON, spol. s r.o. jsou vyplaceny stávajícím zaměstnancům věrnostní odměny.

Zaměstnanec měsíce

Každý měsíc je vyhlášen Zaměstnanec měsíce společnosti DOSON, spol. s r.o. Návrhy na zaměstnance měsíce předávají ke schválení řediteli společnosti sekční šéfové pro bezpečnostní a úklidové služby. Vyhlášený zaměstnanec měsíce je finančně odměněn a zveřejněn na webových stránkách společnosti.

Kritéria vyhlášení zaměstnance měsíce (počet záchytů, bezproblémový výkon strážní služby, ústroj, vystupování atd.)

Kolektiv objektu měsíce (pouze objekty vybaveny KSO)

Každý měsíc je vyhlášen Kolektiv objektu měsíce společnosti DOSON, spol. s r.o. Kolektiv objektu měsíce je vyhlášen na základě měsíčního vyhodnocení splnění plánu obchůzek na jednotlivých objektech (minimální počet obchůzek viz. Příkaz sekčního šéfa pro bezpečnostní a úklidové služby) a to zejména s přihlédnutím na jejich překročení.

Akce "Přiveď kamaráda" – pro stávající zaměstnance

Nabídněte svému známému práci u společnosti DOSON spol. s r.o. a můžete získat jednorázovou finanční odměnu 200 Kč. Kamarád musí při vstupním pohovoru uvést, že se o možnosti práce u společnosti DOSON spol. s r.o. dozvěděl právě od Vás. Při sepsání pracovní smlouvy bude zařazen do naší evidence. Abyste měli nárok na odměnu, musí u nás naší společnosti vydržet minimálně 6 měsíců.

DOSON SPOL, S R.O.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Stéblová 66, 533 45 Opatovice n. L.
Česká republika

ADRESA PROVOZOVNY:
Šmilovského 1122, 570 01 Litomyšl
Česká republika

Zůstaňte s námi v kontaktu

Vážení čtenáři můžete se nás pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo. Sekce není online, ale odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne od zaslání dotazu.

Váš specialista na ochranu majetku

Pulty Centralizované Ochrany, monitoring objektů, patrolní a kontrolní činností, dále montážemi i revizemi EZS, EPS, CCTV, technicko-organizační činností v PO a BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zajištěním pitného režimu, úklidovou službou pro nebytové i bytové prostory, správou a údržbou nemovitostí, domovnickou činností, revizemi el. zařízení, popřípadě speciální detektivní činností, dále i obchodní činností - pracovní a ochranné prostředky, výstroje pro bezpečnostní agentury.