FAQ

PCO

Co je to PCO?
Pult Centralizované Ochrany- je zařízení (většinou jde o výkonný počítač + SW) které přijímá zprávy o stavu objektu klienta pomocí EZS.

Co je to EZS - EPS?
Elektronický Zabezpečovací - Protipožární Systém - je zařízení, které pomocí systému čidel nepřetržitě sleduje objekt klienta a v případě narušení (případně dalších stavů jako např. požár nebo tísňový pager) předá zprávu (dle zvoleného typu připojení) na PCO.

Proč je vhodné nechat se připojit na PCO?
Připojený objekt je nepřetržitě sledován - 24 hodin denně 365 dní v roce. Jakmile je objekt narušen je generována poplachová zpráva, která je přenesena na PCO dle typu připojení Po přijetí zpávy o narušení je, dle dispozic klienta, k místu vyslána Výjezdová skupina. Ta má za úkol zkontrolovat objekt a v případě narušení objektu ho zajistit a minimalizovat tak škody na střeženém objektu. O každém zásahu Výjezdové skupiny je klient informován. V případě zjištění narušení pachatelem je kontaktována Policie ČR - v takovém případě je tento zásah Výjezdové skupiny pro Vás bezplatný!

Co je to JTS?
Jednotná Telekomunikační Síť - veřejná telefonní síť, která je zpravidla provozována společnostní Český Telecom.

Opravdu to potřebuji?
Majetková trestná činnost je bezesporu stále velkým problémem.(viz oficiální statistické přehledy Ministerstva vnitra ČR ).Často se stává, že řádění zlodějů zjistíte až po několika dnech (zvláště po dovolené to není nic příjemného). V té chvíli už je pozdě myslet na zabezpečení svého majetku. Nad touto otázkou se zamyslete dokud je čas. A je zcestné domnívat se, že mě se to stát nemůže, ano, je to tak, stát se to může každému z nás. Proto je vhodné nespoléhat na všímavé sousedy a svěřit ochranu profesionálům.
To Vše potřebné zajistíme od počátečního projektu až po následné připojení na PCO.
To Znáte snad jednodušší řešení. Prevence se musí vyplatit !

Zajištění pitného režimu

Proč z modrého kohoutku neteče vychlazená voda?

 • Zkontrolujte, zda je zapojen síťový kabel
 • Zkontrolujte pojistku. Ta se nachází v zadní části stroje
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu

Kompresor pracuje, ale voda není studená?

 • Zvětšete nastavení na termostatu. Ovladač se nachází na zadní straně stroje
 • Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu stavu kompresoru a chladiva

Teplota horké vody je příliš nízká?

 • Ověřte spotřebu horké vody. Nádrž na horkou vodu má omezenou kapacitu
 • Kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu ohřívacího systému včetně bimetalových termostatů

Ze stroje vycházejí divné zvuky ?

 • Ověřte, že je stroj ustaven na dostatečně rovné ploše
 • Nepostavili jste na stroj nebo neupustili do něho nějaký předmět?
 • Zkontrolujte, zda není stroj postaven příliš blízko jiným zařízením

Uniká voda. Co můžu udělat?

 • Jestliže k unikání došlo po výměně láhve - vypněte stroj ->;; vyjměte láhev ->;; vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj
 • Nenaklonili jste stroj? Vypněte stroj ->;; vyjměte láhev ->;; vysušte stroj. Použijte jinou láhev. Zapněte stroj
 • Vypněte stroj a vyjměte láhev. Volejte nejbližší centrum A/S
 • Jestliže se jedná o výdejník s napojením na vodovodní řád, uzavřete hlavní uzávěr vodního ventilu a kontaktujte servisní firmu, jejíž technik provede kontrolu.

Proč není k dispozici horká voda?

 • Zkontrolujte, zda je spínač pro horkou vodu v poloze On (zapnuto)
 • Ověřte, zda je zapojen síťový kabel
 • Zkontrolujte stav pojistky
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu

Nechci stroj po delší dobu používat?

 • Vypněte stroj a vypusťte z něho všechnu vodu otevřením vypouštěcího víčka v zadní části stroje.

Nepotřebuji funkci horké nápoje. Existuje spínač pro horkou vodu?

 • Ano, nachází se na zadní straně stroje.

Ostatní

Co je to náhradní plnění
Jedná se o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností

DOSON SPOL, S R.O.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Stéblová 66, 533 45 Opatovice n. L.
Česká republika

ADRESA PROVOZOVNY:
Šmilovského 1122, 570 01 Litomyšl
Česká republika

Zůstaňte s námi v kontaktu

Vážení čtenáři můžete se nás pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo. Sekce není online, ale odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne od zaslání dotazu.

Váš specialista na ochranu majetku

Pulty Centralizované Ochrany, monitoring objektů, patrolní a kontrolní činností, dále montážemi i revizemi EZS, EPS, CCTV, technicko-organizační činností v PO a BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby, zajištěním pitného režimu, úklidovou službou pro nebytové i bytové prostory, správou a údržbou nemovitostí, domovnickou činností, revizemi el. zařízení, popřípadě speciální detektivní činností, dále i obchodní činností - pracovní a ochranné prostředky, výstroje pro bezpečnostní agentury.